Chính sách bảo mật thanh toán

Chính sách bảo mật thanh toán

1. Mục đích áp dụng

Hệ thống thanh toán của trên website www.LeKha.vn (sau đây gọi là "LeKha.vn") được kết nối với các đối tác thứ ba như Smartlink, theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của LeKha Distributor đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Smartlink (Hệ thống cổng thanh toán Smartlink đã được Ngân hàng nhà nước Việt Nam thẩm định về độ an toàn bảo mật và cấp phép hoạt động chính thức).

Ngoài ra, LeKha Distributor còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng đảm bảo thông tin thanh toán của khách hàng được tuyệt đối an toàn.

 

2. Quy định cụ thể:

1. Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế được thực hiện thông qua kết nối với Smartlink, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của Smartlink gồm:

- Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer) do GlobalSign cấp.

- Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.

- Tiêu chuẩn mã hóa SHA 2.

- Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

2. Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán riêng của LeKha Distributor áp dụng với khách hàng:

- Thông tin Thẻ ngân hàng của Khách Hàng không lưu trên hệ thống của LeKha Distributor. Khi Khách Hàng sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán đơn hàng trên LeKha Distributor sẽ nhập thông tin thẻ trên website Cổng thanh toán Smartlink.

- Truy cập vào hệ thống đều thông qua giao thức HTTPS.

- Khách hàng có tuỳ chọn sử dụng OTP để truy cập và giao dịch.

- LeKha Distributor có hệ thống thiết bị bảo mật theo tiêu chuẩn hiện đại nhất: hệ thống hạ tầng cho thanh toán của LeKha Distributor được bảo vệ bằng các chính sách, quy trình theo tiêu chuẩn bảo mật ISO27001 với các trang thiết bị bảo mật gồm: tường lửa (firewall), chống thâm nhập (IPS), Antivirus, chống tấn công (d-dos), và một số thiết bị chuyên dụng khác để mã hóa dữ liệu.

Hệ thống nội bộ giữa các modules của LeKha Distributor sử dụng các phương thức trao đổi mã hoá keys: Các hệ thống ứng dụng trao đổi dữ liệu nội bộ được mã hoá bằng bộ khóa private và public key đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.

Scroll