Dược Tính Chỉ Nam là bộ sách do soạn giả Nguyễn Văn Minh biên soạn.

Bộ sách này được chia thành 4 quyển từ quyển nhất đến quyển nhất đến quyển tứ bao gồm hơn 4400 vị thuốc.

Bộ sách được chia theo ABC cho dễ tra cứu để tiện việc nghiên cứu.

Sách nói về tính chất của các vị thuốc và cách dùng, theo phương pháp cổ truyền dược tính được chia làm 5 loại Tân, Cam, Hàm, Toan, Khổ…

Ngoài ra cón thêm ít nhiều bài thuốc, cốt để nghiên cứu cách dùng thuốc uyên thâm của người xưa còn để lại.

Link tải quyển số 1https://bitly.com.vn/gk7zc9

Link tải quyển số 2https://bitly.com.vn/ulvjk6

Link tải quyển số 3https://bitly.com.vn/610ypr

Link tải quyển số 4https://bitly.com.vn/r9nupw

Hãy click vào đây  để ủng hộ chúng tôi. Xin cảm ơn!