Chính sách Thành viên

CHÍNH SÁCH THÀNH VIÊN

1. Chính sách ưu đãi thành viên - Membership:

-  Điều kiện: 500 điểm chiết khấu 100.000đ

    Với 10.000đ = 1 điểm tích luỹ

  • Mỗi Khách hàng khi tham gia chương trình ưu đãi thành viên sẽ được cấp 01 tài khoản điểm, tương ứng với 01 số điện thoại đã đăng ký với LeKhaMart.
  • Điểm tích luỹ sẽ được cập nhật và cộng dồn vào tài khoản điểm sau mỗi lần Khách hàng mua sắm và hoàn tất thanh toán tại LeKhaMart.

-  Mức ưu đãi:

  • Khách hàng tích luỹ từ 500 điểm có thể sử dụng điểm để mua hàng với giá trị quy đổi tương đương. Sau khi quy đổi, tài khoản điểm của Khách hàng sẽ được trừ số điểm tương ứng.
  • Điểm tích luỹ không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc chuyển đổi từ đối tượng Khách hàng này sang Khách hàng khác.

2. Khách hàng thành viên:

-  Điều kiện: Khách hàng đạt được số điểm tích luỹ là 5.999 điểm (tương đương giá trị mua hàng là 59.990.000đ) trong vòng một năm kể từ 1/1 đến 31/12 của năm xét điểm.

-  Mức ưu đãi:

  • Chiết khấu 5% trên tổng giá trị đơn hàng phát sinh, cho những đơn hàng tiếp theo
  • Được hưởng chính sách Membership

-  Thời gian áp dụng: Hưởng mức chiết khấu 5% trong vòng 1 năm kể từ ngày đạt đủ điều kiện trở thành Thành viên LeKhaMart.

3. Khách hàng thành viên LeKhaMart:

-  Điều kiện: Khách hàng thanh toán trước thẻ LeKhaMart có giá 20 triệu đồng sẽ có cả một năm để tận hưởng các ưu đãi và đặc quyền sau tại hệ thống LeKhaMart.

-  Mức ưu đãi:

  • Tặng ngay 5.000 điểm thưởng trong tài khoản khách hàng ngay sau khi kích hoạt gói thành viên, tương đương với 1 triệu đồng để quý khách mua sắm tại LeKha.vn.
  • Giảm giá 5% tất cả các đơn hàng mà khách sở hữu thẻ LeKhaMart trên toàn hệ thống LeKhaMart trong suốt 1 năm.
  • Tặng 1 túi vải LeKhaMart.

-  Thời gian áp dụng: Trong 1 năm kể từ thời điểm Khách hàng mua thẻ LeKhaMart. 

Liên hệ Hotline để mua thẻ LeKhaMart: 090 887 8882 ; Email: lekhacompany@gmail.com