Truyền thông báo chí

Kể từ khi thành lập những ngày đầu năm 2016 đến nay, LeKhaMart đã có những hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước Việt Nam. LeKhaMart được báo chí truyền hình trong và ngoài nước đưa lên bản tin. Chúng tôi luôn cố gắng xây dựng hệ thống doanh nghiệp chặt chẽ để phục vụ khách hàng ngày tốt hơn.

Mọi chi tiết liên hệ về truyền thông vui lòng liên hệ: 0908878882

Trên báo Tuổi trẻ:

Trên báo người lao động: 

Trên báo nông nghiệp Việt Nam: 

Trên báo Vietnamnews: