27/01/2024

Etylen Và Ứng Dụng Trong Trồng Trọt

Hơn nửa thế kỷ qua, các nhà sinh lý thực vật đã lần lượt phát hiện ra năm nhóm chất điều tiết sinh trưởng thực vật (Phytohormones): auxin, gibberillin, xytokinin, axit abxixic và etylen. Dựa trên cơ sở tác động của các chất này trong cây, người ta đã tổng hợp được những chất có bản chất và tác động tương tự để điều khiển quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng theo ý muốn như: điều khiển sự ra hoa, sự chín của quả; sự rụng của lá, hoa, quả ; sự ngủ nghỉ, sự ra rễ của cảnh giảm và sự phân hoá giới tính... Việc sử dụng các chất điều tiết sinh trưởng thực vật trong nông nghiệp đã và đang phát triển mạnh mẽ và thu được những thành quả mỹ mãn. Nhiều giải pháp kỹ thuật mới đã ra đời và trở thành quy trình sản xuất bắt buộc như: dùng auxin xử lý ra rễ cho cảnh giảm; xử lý etylen cho dứa ra hoa trái vụ hoặc kích thích tiết mủ cao su; phun gibberillin để điều khiển lúa lai...

Etylen là một cacbuahydrd đơn giản ở dạng khi, được phát hiện và xếp vào nhóm phytohormones muộn nhất nhưng lại được đưa vào ứng dụng đại tra nhanh nhất, mang lại hiệu quả kinh tế to lớn. Khác với các chế phẩm hóa học khác, etylen không gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng vệ sinh của nông sản và môi trường. Do đó etylen đang là một chất điều tiết sinh trưởng "hợp thời" được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp. Tuy nhiên việc nghiên cứu, sử dụng, cung cấp thông tin về chất điều tiết sinh trưởng hữu hiệu này ở Việt Nam còn hạn chế.

Cuốn sách "Etylen và ứng dụng trong trồng trọt" nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết về etylen và các ứng dụng có hiệu quả của nó trong sự nghiệp công nghiệp hoả, hiện đại hoà nông nghiệp nước ta...

Tác giả hy vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà nghiên cứu sinh lý thực vật, nông học, bảo quản chế biến nông sản và những người sản xuất đang quan tâm đến việc điều khiển cây trồng theo ý muốn.

Trong thời đại thông tin bùng nổ hiện nay, các thông tin cung cấp trong cuốn sách còn hạn chế, , chung tôi mong nhận được sự góp ý của đông đảo bạn đọc để lần xuất bản sau sách được hoàn thiên hơn.