Tra cứu hoá đơn

Quý khách tra cứu hoá đơn do Công ty TNHH LeKha Distributor cung cấp qua email quý khách.
https://sinvoice.viettel.vn/tracuuhoadon

Bước 2: Nhập các tham số bắt buộc vào màn hình tra cứu hóa đơn để thực hiện chức năng tìm kiếm, bao gồm: 

  1. Mã số thuế bên bán
  2. Số của hóa đơn
  3. Ngày lập hóa đơn
  4. Mã số bí mật
  5. Mã bảo mật

Bước 3: Nhấn nút “Tìm kiếm” sau khi đã hoàn thành bước nhập thông tin hóa đơn điện tử. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin hóa đơn điện tử cần tìm kiếm, hoặc ngược lại sẽ thông báo không tìm thấy kết quả nếu hóa đơn không tồn tại.