27/01/2024

Giáo Trình Trồng Trọt Cơ Bản

Trong những năm gần đây, phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước,  tỷ trọng ngành trồng trọt trong hoạt động sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng. Sản phẩm của ngành trồng trọt đang ngày càng đa dạng về chủng loại và trở thành nguồn thu nhập cơ bản, vững vàng của nhiều bộ phận dân cư cũng như các doanh nghiệp nông nghiệp. Để góp phần nâng cao kiến thức kỹ thuật cơ bản về ngành trồng trọt cho các cán bộ nông nghiệp nói chung, Trường trung học Nông nghiệp Hà Nội cho biên soạn Giáo trình Trồng trọt cơ bản.

Chủ biên giáo trình là Thạc sĩ khoa học nông nghiệp Nguyễn Thị Trường

Tham gia biên soạn gồm có:

- Kỹ sư Vương Thị Tuyết, biên soạn chương 2, chương 3, chương 9.

- Kỹ sư Phạm Văn Duệ, biên soạn chương 4, chương 8, chương 10 và bài thực hành số 1, số 2.

- Cử nhân Nguyễn Thuận Châu, biên soạn chương 5.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Trường, biên soạn chương 1, chương 6, chương 7 và bài thực hành số 3.

Giáo trình được biên soạn trên cơ sở những kiến thức cơ bản, những thông tin cập nhật về đất trồng, phân bón, sinh lý thực vật, di truyền thực vật, chọn giống cây trồng, kỹ thuật trồng lúa, kỹ thuật trồng ngô, kỹ thuật trồng cây ăn quả, kỹ thuật sản xuất rau và các biện pháp bảo vệ thực vật trên các cây trồng chính đó tại địa bàn Hà Nội và phụ cận. Giáo trình có thể làm tài liệu tham khảo cho giáo viên, học sinh của các trường trung học nông nghiệp.

Ban Trồng trọt - Bảo vệ thực vật Trường trung học Nông nghiệp xin trân trọng giới thiệu cùng các thầy cô giáo, học sinh và bạn bè gần xa và mong nhận được những đóng góp quý báu để giáo trình ngày càng hoàn thiện.