26/01/2024

Kỹ Thuật Nuôi Ngao - Nghêu - Sò Huyết - Trai Ngọc

Vài năm trở lại đây, một số địa phương, cơ sở đã tiến hành nuôi nhuyễn thể như: ngao, sò, trai ngọc, điệp... bước đầu thu được kết quả.

Do công tác điều tra cơ bản, thực nghiệm nuôi còn có hạn, sự hiểu biết về đặc tính sinh vật học và kỹ thuật nuôi chúng chưa đầy đủ, nên hiệu quả chưa cao. Theo yêu cầu của nhiều người nuôi nhuyễn thể, chúng tôi dựa vào một số tài liệu trong và ngoài nước gần đây nhất để biên soạn bổ sung thêm.

Nhân đây, xin chân thành cảm ơn Nhà xuất bản Nông nghiệp, các bạn đồng nghiệp đã tạo điều kiện để sớm có sách tới bạn đọc, góp phần nhỏ vào thực hiện chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản đã được Chính phủ phê duyệt từ 1999 - 2010 là nuôi nhuyễn thể (chủ yếu nghêu, ngao, sò huyết, ốc hương, trai ngọc, điệp, bào ngư, hàu...) ở 2 vạn ha đạt sản lượng 38 vạn tấn.