26/01/2024

Kỹ Thuật Nuôi Tôm Sú Thâm Canh

MỤC LỤC

I. MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CHỦ YẾU VÀ THUẬT NGỮ

1.1. Tên thường gọi

1.2. Vùng phân bố

1.3. Tập tính sống, ăn và loại thức ăn

1.4. S lột xác

1.5. Sự thích nghi

1.6. Một số chỉ tiêu môi trường khác

1.7. Một số thuật ngữ.

II. NUÔI BÁN THÂM CANH VÀ THÂM CANH

II.1. Lựa chọn vị trí xây dựng ao

II.2. Xây dựng ao nuôi.

II.3. Phương pháp chuẩn bị cải tạo ao nuôi.

II.4. Lựa chọn con giống thả nuôi.

II.5. Số lượng và bố trí quạt nước hay sục khí.

II.6. Mật độ thả nuôi.

II.7. Sử dụng thức ăn

II.8. Sử dụng một số chế phẩm sinh học (probiotics)

II.9. Quản lý môi trường ao nuôi.

II.10. Sinh vật nổi

II.11. Phòng bệnh và trị bệnh thường gặp

II.12. Thu hoạch

III. NUÔI TÔM QUẢNG CANH

III.1. Xây dựng ao

III.2. Cải tạo ao

III.3. Mùa vụ thả và mật độ thả

III.4. Ương tôm giống

III.5. Chăm sóc quản lý ao nuôi

III.6. Thu hoạch

IV. NUÔI TÔM KẾT HỢP TRỒNG LÚA

IV.1. Xây dụng ao nuôi.

IV.2. Cải tạo và chuẩn bị nước ao nuôi.

IV.3. Mật độ thả

IV.4. Chăm sóc, cho ăn và thu hoạch

PHỤ LỤC

HỎI VÀ ĐÁP MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP THƯỜNG GẶP TRONG NUÔI TÔM