29/01/2024

Hướng Dẫn Bảo Quản Giống Cây Trồng Tại Gia Đình

Việc bảo quản và tạo ngân hàng hạt giống là một điều mới lạ đối với rất nhiều người. Ở rất nhiều nước trên thế giới, mọi người vẫn làm nông nghiệp, canh tác bao nhiêu năm nhưng vẫn thiếu kỹ thuật, kỹ năng và kiến thức bảo quản hạt giống. Họ thường đánh mất đi những loại giống quí truyền thống lâu đời.

Trong tương lai, hạt giống sẽ được bảo quản và những giống tốt sẽ được gìn giữ thông qua việc thu thập tại địa phương, bảo quản và tạo ngân hàng giống do những người đã được đào tạo kỹ thuật tiến hành. Họ sẽ dùng số để lưu giữ thông tin về việc bảo quản giống và các thiết bị bảo quản khác. Bảo quản giống là một việc dễ học, dễ làm mà không đòi hỏi nhiều máy móc thiết bị. Cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn cách làm việc đó.

Cuốn sách này hình thành từ một đợt thí điểm hướng dẫn bảo quản giống được tổ chức tại Việt Nam năm 2001 ở hai huyện thuộc tỉnh Thanh Hoa cùng với các chuyên gia canh nông. Những chỉnh sửa đã được tiến hành dựa trên những kinh nghiệm tích lũy từ các khoá học đó và từ các gợi ý của học viên. Hiện giờ cuốn sách này đã được dịch ra tiếng Việt và tiếng Khơme. Trong quá trình biên soạn, chúng tôi chú trọng sao cho việc dịch thuật được dễ dàng.