26/01/2024

Kinh Nghiệm Phát Hiện & Phòng Trừ Sâu Bệnh Hại Cây Trong Vườn

Làm vườn là một nghề có từ lâu đời của nhân dân ta, đã được chọn lọc, kế thừa trên cơ sở kinh nghiệm và khoa học từ xưa, cho đến nay nghề làm vườn càng được quan tâm phát triển đã tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và phục vụ đời sống hàng ngày, phục vụ bữa ăn của nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức, cho dù vườn hẹp người đông.

Để đáp ứng một phần của người làm vườn, hội những người làm vườn và nuôi ong Thanh Hoá (VACVINA) xin giới thiệu cuốn sách:

"Kinh nghiệm phát hiện và phòng trừ sâu bệnh hại các cây trong vườn” của kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Hữu Doanh với hội viên và bạn đọc.

Quyển sách này một phần sẽ giúp ích cho các chuyên gia làm vườn, song cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Mong có sự góp ý cho sách phong phú hơn.