04/02/2024

Kỹ Thuật Xử Lý Nước Thải

Vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước liên quan mật thiết với các biện pháp tổng hợp về chống ô nhiễm nguồn nước tự nhiên do nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp gây ra. Một trong những biện pháp đó là phải xử lý nước thải trước khi chúng được họa vào nguồn nước mặt tự nhiên.

Tuỳ thuộc vào từng loại nước thải và dựa trên những yêu cầu nhất định mà người ta lựa chọn sử dụng một phương pháp xử lý nào đó hoặc kết hợp nhiều phương pháp với nhau. Mỗi phương pháp xử lý nước thải đều có những ưu việt và những hạn chế. Không thể nào có một phương pháp duy nhất cho tất cả các loại nước thải, nhưng phương pháp nào cũng phải tính đến khả năng ngăn ngừa các ô nhiễm thứ cấp, nghĩa là không để tạo ra sự ô nhiễm mới vì các quá trình phụ cũng như các sản phẩm phụ mà nó sẽ sản sinh trong và sau quá trình xử lý.

Để lựa chọn được một phương pháp cần phải có những hiểu biết chung về môi trường và những kiến thức về các nguyên lý cơ bản cũng như công nghệ của phương pháp đó. Trên cơ sở đó mới có thể đưa ra giải pháp phù hợp. Tuy nhiên, xuất phát từ yêu cầu của sự phát triển thân thiện, hài hoà với môi trường và những ưu điểm nổi trội của phương pháp sinh học, điều đầu tiên phải tính đến là sử dụng phương pháp sinh học và sử dụng nó vào công đoạn nào khi đưa ra một phương án cụ thể cho việc xử lý ô nhiễm môi trường nước.

Môi trường luôn luôn có sự biến động nhưng mang tính chu kỳ và cân bằng, vì vậy cần phải tiến hành phân tích lặp lại nhiều lần để xác định các thông số cần thiết và thử nghiệm các quy trình trong một thời gian nhất định trước khi quyết định xây dựng các trạm xử lý nước thải nhằm tránh những khiếm khuyết do thiếu hiểu biết.

Tài liệu này được soạn ngắn gọn, có chọn lọc và mang tính hệ thống cao. Tác giả trình bày những kiến thức cơ sở tối thiểu nhằm giúp cho đông đảo bạn đọc muốn quan tâm hoặc đang tham gia vào vấn để xử lý và quản lý nước thải hiện nay. Trong khuôn khổ của cuốn sách không thể đi sâu vào tất cả các phương pháp, tác giả chỉ tập trung giới thiệu về phương pháp sinh học. Bạn đọc có thể xem đây như là cơ sở cho những hiểu biết chung về khoa học cơ bản và của công nghệ xử lý nước thải không chỉ riêng cho phương pháp sinh học mà có thể vận dụng cho các phương pháp khác. Các phương pháp khác chủ yếu giới thiệu về nguyên lý và cơ sở cho ứng dụng để giúp bạn đọc xem xét lựa chọn khả năng sử dụng. Đương nhiên, để đi sâu vào lĩnh vực môi trường nước, bạn đọc cần tham khảo thêm nhiều tài liệu khác nữa, nhưng khi đó sẽ thuận lợi hơn vì các bạn đã có những hiểu biết căn bản.

Trong phần 3, tác giả giới thiệu một số công trình xử lý nước thải hoặc ý tưởng mà tác giả đã chủ trì hoặc tư vấn để bạn đọc tham khảo.

Tác giả rất mong nhận được những nhận xét, góp ý của bạn đọc để cuốn sách ngày càng được hoàn thiện trong những lần xuất bản sau.